Vergoeding en indicaties | Repatha.nl

Vergoeding en indicaties

Repatha® wordt volledig vergoed bij patiënten met familiaire of niet-familiaire hypercholesterolemie en voldoende hoog risico. Indien met maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe de behandeldoelstelling niet bereikt wordt, kan Repatha® als volgt worden ingezet.#*
 • In combinatie met zowel een statine als ezetimibe, of
 • In combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statine-intolerantie.**
Voor vragen, suggesties of opmerkingen met betrekking tot Repatha® neemt u contact op via het contactformulier.
Vergoedingscriteria-PCSK-9-remmers

Bijlage 2 geneesmiddelenvergoedingssysteem (gvs) evolocumab1

Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimibe niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan evolocumab worden ingezet als volgt:
 1. (i) in combinatie met zowel een statine als ezetimibe of;
 2. (ii) in combinatie met enkel ezetimibe indien er sprake is van gedocumenteerde statineintolerantie: statine-geassocieerde spierpijn voor tenminste drie verschillende statines vastgesteld volgens het stroomschema en de criteria beschreven door EAS/ESC consensus (European Heart Journal 2015; 36: 1012-1022).
Patiënten met voldoende hoog risico zijn gedefinieerd als één van onderstaande groepen:
 1. 1) Homozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten die niet-LDL- receptor negatief zijn;
 2. 2) Heterozygote familiaire hypercholesterolemie patiënten;
 3. 3) Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én een recidief cardiovasculair event;
 4. 4) Patiënten met diabetes mellitus type 2 én een doorgemaakt cardiovasculair event;
 5. 5) Patiënten met een doorgemaakt cardiovasculair event én echte statine-intolerantie die is vastgesteld en gedocumenteerd.

Afkortingen:
CABG = Coronary artery bypass grafting; CV = Cardiovasculair; CVA = Cerebrovascular accident; DM = Diabetes Mellitus; EAS = European atherosclerosis society; ESC = European society of cardiology; HeFH = Heterozygote familiaire hypercholesterolemie; HoFH = Homozygote familiaire hypercholesterolemie; PAV = Perifeer arterieel vaatlijden; PCI = Percutane coronaire interventie; (N)STE-ACS = non-ST-elevation acute coronary syndromes; TIA = Transient ischemic attack.
§ Patiënten met hypercholesterolemie komen aanmerking voor vergoeding bij een voldoende hoog risico en als de behandeldoelstelling niet wordt bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.
# De standaard aanvangsdosis is 1x 140 mg per 2 weken. Bij homozygote familiaire hypercholesterolemie wordt een aanvangsdosis van 420 mg 1x per maand aanbevolen; na 12 weken kan de dosisfrequentie indien nodig worden opgebouwd naar 420 mg per 2 weken
*CV-event = Cardiovasculaire events: o.a. (N)STE-ACS, PCI, CABG, CVA (ischemisch)/TIA, PAD.
**Intolerantie gedefinieerd als statine-geassocieerde spierpijn vastgesteld volgens het stroomschema en criteria beschreven door EAS/ESC consensus.2
Referenties
 1. Staatscourant Jaargang 2016, Nr. 16017.
 2. Stroes ES, et al. Eur Heart J. 2015;36: 1012-1022.
NL-REP-0122-00012. Januari 2022.