AmgenCare programma | Repatha.nl

AmgenCare programma

Elke patiënt verdient de best mogelijke zorg en betrokkenheid bij de behandeling. Dankzij AmgenCare programma’s kan specialistische medicatie thuis gebruikt worden.
Medicatie wordt niet alleen thuis geleverd en/of toegediend, maar de patiënt ontvangt ook informatie, praktische ondersteuning en tips op verschillende momenten. Met het zorgprogramma AmgenCare wil Amgen de patiënt optimaal ondersteunen tijdens de behandeling met Repatha®.

"Zo levert Amgen een actieve bijdrage aan betere zorg."

Met digitale en fysieke services draagt het programma bij aan het behalen van optimale cholesterol (LDL-c) streefwaarden bij patiënten met een verhoogd risico op een cardiovasculaire gebeurtenis, zoals een infarct of beroerte. Deze services omvatten o.a. thuislevering van medicatie, thuistoediening en instructie door een verpleegkundige, periodieke terugkoppeling van de LDL-cholesterol waarden aan arts en patiënt, 24/7 customer service en een digitaal patiëntportaal.